برخی راه‌های پیش گیری و کنترل خودشیفتگی مدیران ارشد سازمانی

۷ آبان ۱۳۹۳

خودشیفتگی (۱) به اختصار اشاره به حالتی ذهنی و روانی دارد که یک انسان به دلیل توجه و علاقه زیاد به خود از محیط بیرونی و شرایط سایر افراد غافل می‌شود (بران، ۱۹۹۷). خودشیفتگی معمولاً در برگیرنده باور‌ها و حالاتی مانند خود برتربینی، توقع زیاد از دیگران، توجیه اشتباهات خود و به گردن دیگران انداختن آن‌ها، و کم ارزش دیدن سایرین در مقایسه با خود می‌باشد (بران، ۱۹۹۷). یکی از حوزه‌های تحقیقاتی در رهبری سازمانی پدیده خود شیفتگی رهبران سازمانی است (روزنتال و پیتینسکی، ۲۰۰۶). مکانیزم‌های مختلفی می‌تواند موجب خودشیفتگی رهبران سازمانی و به خصوص رهبران کاریزماتیک شود.

انسان اصیل کیست؟ چگونگی رهبری و چگونه پیروی می‌کند؟

۲۰ فروردين ۱۳۹۳

به نام خدا. از دوران دانشجویی که با مفهوم و ایده‌های نظری رهبری اصیل (Authentic leadership) به عنوان یکی از مطرح‌ترین و جدید‌ترین نظریه‌های رهبری سازمانی آشنا شدم، آن را نظریه‌ای مهم و در عین حال پیچیده می‌دانسته‌ام. برای مدتی نیز سعی کردم برخی مبانی فلسفی این نظريه كه به نظر برخی محققان به فلسفه هستی گرایی یا اصالت وجود (existentialism) بر می‌گردد را بررسی کنم. برخی همکاران دانشگاهی در داخل کشور نیز سعی داشته‌اند تا با انجام نقدهایی فلسفی و معرفتی و به اتکای فرهنگ بومی مروری مفهومی بر این پدیده داشته باشند، که مورد توجه بنده بوده است. از طرف دیگر، به دلیل وجود فرصتی ارزنده که در همکاری نزدیک و تعاملی با یکی از مدیران بسیار موفق بخش خصوصی کشور داشته‌ام، شاهد رفتار‌ها و اثرگذاری‌هایی از ایشان بوده‌ام که آن را نمونه‌ای قابل توجه از رهبری اصیل یافته‌ام. خود نیز تلاشی را آغاز کرده‌ام تا رابطه‌ای موثر‌تر در زندگی حرفه‌ای خود با این مفهوم برقرار کنم.

قابلیت‌های هیئت مدیره شرکتی دو سو توان

۹ آبان ۱۳۹۲

به نام خدا. نتایج نظرسنجی شرکت هی گروپ (HayGroup) درباره بر‌ترین شرکت‌های دنیا از لحاظ رهبری سازمانی منتشر شد (مالوی و لاش، ۲۰۱۳). یکی از کلیدی‌ترین نتایج این بررسی میدانی این بود که این شرکت‌ها دارای ویژگی مشترک و مهمی هستند که در ادبیات نظریه‌های سازمان و رهبری با عنوان «دو سو توان» (Ambidextrous organizations) شناخته می‌شود (دونکن، ۱۹۷۶؛ گیبسون و بیرکینشا، ۲۰۰۴). این نوع سازمان‌ها در خود قابلیت‌هایی ایجاد کرده‌اند که می‌توانند به طور همزمان به دو نوع فعالیت کلیدی بپردازند: (۱) بهره برداری کیفی از عملیات اجرایی سازمان (exploitation)، و (۲) بررسی و شناسایی تحولات محیطی در آینده و برنامه ریزی برای ایجاد تحولات و نوآوری‌های لازم در سازمان (exploration). با توجه به اهمیت همزمان بودن این دو نوع فعالیت کلیدی، مطالعات و پیشنهادات متنوعی برای ایجاد قابلیت‌های مرتبط و لازم در سازمان‌ها ارائه شده است.

عوامل موفقیت رهبری اشتراکی یک سازمان

۴ خرداد ۱۳۹۱

به نام خدا. یکی از الگوهایی که برخی سازمان‌های ایرانی در حال آغاز به تجربه آن هستند، استفاده از کمیته‌های اجرایی (Executive committee) برای مدیریت و رهبری سازمان است. در این الگو ضمن حفظ هویت حقوقی نقش مدیریت عامل سازمان، کمیته‌ای از طرف هیئت مدیره ماموریت هدایت اجرایی سازمان را بر عهده می‌گیرد، و منطقاً این کمیته به صورت جمعی پاسخگو به نتایج عملکرد هدایت اجرایی کل سازمان خواهد بود (یوکل، ۲۰۰۹). اساس این الگوی مدیریتی بهره گیری از رهبری اشتراکی در مدیریت و رهبری سازمان است (Shared leadership). در رهبری اشتراکی همه اعضای تیم رفتارهایی فعال داشته و جاهای خالی را در رهبری تیمی پر می‌کنند (پیرس و کانگر، ۲۰۰۳). البته ممکن است در داخل کمیته اجرایی یکی از اعضا به صورت هماهنگ کننده انتخاب (معمولاً مدیر عامل) و یا ظهور یابد که نقش