قابلیت‌های هیئت مدیره شرکتی دو سو توان

۹ آبان ۱۳۹۲

به نام خدا. نتایج نظرسنجی شرکت هی گروپ (HayGroup) درباره بر‌ترین شرکت‌های دنیا از لحاظ رهبری سازمانی منتشر شد (مالوی و لاش، ۲۰۱۳). یکی از کلیدی‌ترین نتایج این بررسی میدانی این بود که این شرکت‌ها دارای ویژگی مشترک و مهمی هستند که در ادبیات نظریه‌های سازمان و رهبری با عنوان «دو سو توان» (Ambidextrous organizations) شناخته می‌شود (دونکن، ۱۹۷۶؛ گیبسون و بیرکینشا، ۲۰۰۴). این نوع سازمان‌ها در خود قابلیت‌هایی ایجاد کرده‌اند که می‌توانند به طور همزمان به دو نوع فعالیت کلیدی بپردازند: (۱) بهره برداری کیفی از عملیات اجرایی سازمان (exploitation)، و (۲) بررسی و شناسایی تحولات محیطی در آینده و برنامه ریزی برای ایجاد تحولات و نوآوری‌های لازم در سازمان (exploration). با توجه به اهمیت همزمان بودن این دو نوع فعالیت کلیدی، مطالعات و پیشنهادات متنوعی برای ایجاد قابلیت‌های مرتبط و لازم در سازمان‌ها ارائه شده است.

عوامل موفقیت رهبری اشتراکی یک سازمان

۴ خرداد ۱۳۹۱

به نام خدا. یکی از الگوهایی که برخی سازمان‌های ایرانی در حال آغاز به تجربه آن هستند، استفاده از کمیته‌های اجرایی (Executive committee) برای مدیریت و رهبری سازمان است. در این الگو ضمن حفظ هویت حقوقی نقش مدیریت عامل سازمان، کمیته‌ای از طرف هیئت مدیره ماموریت هدایت اجرایی سازمان را بر عهده می‌گیرد، و منطقاً این کمیته به صورت جمعی پاسخگو به نتایج عملکرد هدایت اجرایی کل سازمان خواهد بود (یوکل، ۲۰۰۹). اساس این الگوی مدیریتی بهره گیری از رهبری اشتراکی در مدیریت و رهبری سازمان است (Shared leadership). در رهبری اشتراکی همه اعضای تیم رفتارهایی فعال داشته و جاهای خالی را در رهبری تیمی پر می‌کنند (پیرس و کانگر، ۲۰۰۳). البته ممکن است در داخل کمیته اجرایی یکی از اعضا به صورت هماهنگ کننده انتخاب (معمولاً مدیر عامل) و یا ظهور یابد که نقش