برخی اشتباهات رایج در استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری

۱۹ بهمن ۱۳۹۱

به نام خدا. طی دو هفته گذشته به دلیل اینکه موعد دفاع برخی پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد و دکتری بود، مجدداً فرصتی شد که در نقش داور با فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در چند دانشگاه آشنایی بیشتری کنم. در برخی از این تحقیقات استفاده از روش معروف و رایج شده الگو سازی معادلات ساختاری به شدت به چشم می‌خورد، و البته تکرار اشتباهات رایجی که در چند سال گذشته بار‌ها با آن‌ها مواجه شده‌ام. در ادامه برخی از این اشتباهات و طریقه برخورد صحیح با آن‌ها را پیشنهاد می‌کنم:

استفاده از استدلال قیاسی در نظریه پردازی

۲۵ خرداد ۱۳۹۱

به نام خدا. امروزه در بسیاری از مقالات نظری و تحقیقاتی تجربی حوزه مدیریت با مقالاتی مواجه می‌شویم که با استفاده از استدلال‌های نظری قضایایی در آن‌ها تدوین شده است که ممکن است برای آزمون در تحقیقات تجربی آتی پیشنهاد شوند و یا در‌‌ همان تحقیق مورد آزمون قرار گیرند. در این یادداشت ابتدا قصد دارم توضیح دهم که طی این مسیر چگونه است. سپس در ادامه و به اختصار توضیح دهم که امروزه این روش چگونه مورد استفاده برخی محققان ایرانی برای تدوین نظریه‌های مبتنی بر منابع اسلامی قرار گرفته است. در ‌‌نهایت سوالاتی برای استفاده از این روش را مطرح کرده‌ام.
روش اکتشاف علم تجربی توسط اثبات گرایان (positivistic) در زمان دورتری در گذشته مبتنی بر روشهای صرفاً استقرایی (reduction) بوده است. اما به تدریج بسیاری از اثبات گرایان در روشهای تحقیق خود به استفاده از روش‌های قیاسی (deduction) روی آورده‌اند.

معرفت‌شناسی تفسیری و بومی سازی دانش مدیریت

۱ خرداد ۱۳۹۱

به نام خدا. در ادامه یادداشت قبلی، در این یادداشت به اختصار استراتژی های روش‌شناختی لازم برای بومی سازی دانش مدیریت از منظر معرفت‌شناسی تفسیری (Interpretivism) مورد بحث قرار می‌گیرد. در معرفت‌شناسی تفسیری، شناخت محقق از یک پدیده وابسته به وی و دیدگاه‌هایش می‌باشد. همچنین از زاویه این نوع معرفت‌شناسی، شناخت یک پدیده بدون شناخت زمینه (Context) آن ممکن نیست، و از اینرو پدیده‌های مشابه در زمینه‌های مختلف دارای ویژگ