حضور در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

Submitted by بابک علوی on Thu, 12/21/2017 - 12:58

سخنرانی: چرا مدیران ارشد سازمان ها باید رهبرانی اصیل باشند؟ (۲ دی ماه)

کارگاه آموزشی: مقدمه ای بر کاربرد روش های وقایع حساس و داستان زندگی در پرورش اصالت سازمانی (۳ دی ماه)

irimc.com