انتشار سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخه ۲۷ تیز ۱۳۹۶