خانه » ادامه فعاليت كانال تلگرامي بازگشت به اصالت در قالبي جديد RSS

ادامه فعاليت كانال تلگرامي بازگشت به اصالت در قالبي جديد

كانال بازگشت به اصالت كه در تلگرام فعال بود به آدرس جديدي انتقال داده شد. در اين كانال جديد كه با عنوان "انسان و سازمان" فعاليت مي كند به مقولات جديدي هم پرداخته مي شود. دلايل اين انتقال در آنجا توضيح داده شده است.

آدرس جديد در پيام رسان سروش:human_org@