Add new comment

بابک علوی

Thu, 08/21/2014 - 04:30

با سلام و تشکر از شما. در حد مطالعات بنده، در ادبیات تحقیقاتی رهبری اصیل، موضوع اصالت انسان عمدتا به عنوان مبانی نظری بحث و این نظریه مطرح است، تا اینکه تحقیقاتی درباره تبدیل انسان اصیل به رهبر اصیل مطرح باشد. یک انسان اصیل ممکن است الزاما به یک رهبر اصیل تبدیل نشود، چرا که فرایند رهبر شدن یک فرد در یک گروه یا سازمان فرایندی پیچیده‌تر و مي تواند بسته به مؤلفه‌های فردی و موقعیتی دیگر داشته باشد. شناخته شدن یک فرد به عنوان رهبر یک گروه یا سازمان در ادبیات رهبری سازمانی موضوعی کلاسیک و شناخته شده است که الزاما به اصالت مرتبط نیست. هـر چند در برخی موقعیت‌ها ممکن است اصالت یکی از ویژگی‌های موثر برای ظهور رهبر تیم یا سازمان در بین ویژگی‌های دیگر فردی و موقعیتی باشد. اما اهمیت اصالت عمدتا در میزان اثر گذاری و موفقیت رهبر تیم یا سازمان قابل تأمل و تأکید است.
با تشکر مجدد، علوی

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.