خانه » درباره بنده » افتخارات حرفه ای RSS

افتخارات حرفه ای

 1. استاد بر‌تر آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، سال تحصیلی ۹۲-۹۱، منتخب دانشگاه
 2. سال ۱۳۹۱، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 3. سال ۱۳۹۰، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 4. سال ۱۳۸۹، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 5. سال ۱۳۸۹، استاد مدعو، دانشگاه وسترن سیدنی، دانشکده علوم تربیتی، (تحقیق بر روی رهبری توزیع شده در تیم‌ها)
 6. سال ۱۳۸۸، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 7. استاد بر‌تر آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، سال تحصیلی ۸۸-۸۷، منتخب دانشگاه
 8. سال ۱۳۸۷، استاد نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 9. سال ۱۳۸۶، استاد نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 10. سال ۱۳۸۶، پژوهشگر نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 11. سال ۱۳۷۹، بورس تحصیلی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای تحصیل در دوره دکتری از دانشگاه نیو ساوث ولز سیدنی (بر اساس آزمون اعزام به خارج کشور وزارت علوم)
 12. سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲، بورس تحقیقاتی دانشجویی، موسسه تحقیقاتی علوم تربیتی ایالت نیو ساوث ولز استرالیا