خانه » درباره بنده » منتخبی از تجارب مشاوره مدیریت RSS

منتخبی از تجارب مشاوره مدیریت

 1. مشاور در طراحی و بهسازی سیستم های مدیریت منابع انسانی در شرکت توسن تکنو (جاری).
 2. طراحي مدل شايستگي هاي مديريت عملكرد و ارزیابی آن، ارزیابی ۳۶۰ درجه و مربي گري در مديريت عملكرد در شركت توسعه يك مپنا (۱۳۹۶-۱۳۹۵)
 3. مشاوره در رهبری تغییرات سازماني (فرایند مدیریت وقایع- تشکیل شرکت مرکز خدمات پشتیبانی- بازنگری نظام حاکمیت شرکتی) در گروه شرکتهای همکاران سیستم (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴).
 4. مشاور مدیریت منابع انسانی در شرکت تیو انرژی (اتمام در سال ١٣٩٣).
 5. مشاور رهبری تغییر ساختار سازمانی در بخش انرژی گروه نماد صنعت پارس (تکمیل در سال ۱۳۹۱).
 6. طراحی سیستم ارزيابي عملکرد فردی در شرکت توسعه مپنا ۲. (تکمیل در سال ۱۳۸۸).
 7. طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران، شرکت کیش ویر. (تکمیل در سال ۱۳۸۸).
 8. طراحی مدل شایستگی برای مدیران پروژه نرم افزار، شرکت اطلاعات مدیریت، گروه شرکتهای همکاران سیستم. (تکمیل در سال ۱۳۸۷).
 9. توسعه منابع انسانی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران. (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 10. مشاوره مدیریت تغییر در شرکت کیسون: مدیریت تغییر ساختار در شرکت (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 11. مشاوره مدیریت منابع انسانی در شرکت مپنا توسعه ۲ (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 12. شناخت عوامل انگیزشی کارکنان در شرکت فن آوری موج، (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 13. ناظر پروژه طراحی و پیاده سازی استاندارد شایستگی مدیریت پروژه و سیستم آموزشی وابسته به آن در پروژه‌های پتروشیمی، مرکز تحقیق و توسعه مدیریت پروژه. (۱۳۸۴-۱۳۸۵ تکمیل شد).