خانه » درباره بنده » تجارب تدریس RSS

تجارب تدریس

  1. برنامه دوره دکتری مدیریت: روشهای تحقیق کیفی، رفتار سازمانی پیشرفته.
  2. دوره کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ ای: رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، مدیریت منابع انسانی، روش‌های تحقیق، رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته.
  3. دوره کار‌شناسی ارشد‌ ام اس سی: رفتار سازمانی.
  4. دوره دکتری روان‌شناسی (دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران): روشهای تحقیق کمی پیشرفته.
  5. دوره دکتری مدیریت رفتار سازمانی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران): رفتار سازمانی بین المللی.
  6. سخنران مدعو در درس انگیزش در یادگیری و تدریس، دانشگاه نیو ساوث ولز، سیدنی، سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳.
  7. دستیار آموزشی، در درس انگیزش در یادگیری و تدریس، دانشگاه نیو ساوث ولز، سیدنی، سال ۱۳۸۳.
  8. مربی کارگاههای آموزشی «برنامه ریزی آموزشی کارکنان در سازمان‌ها»، سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، ۱۳۸۰.
  9. نصب آزمایشگاه‌های «مهندسی فشار قوی» و «سیستم کنترل صنعتی» در آموزشکده فنی غرب (وابسته به وزارت نیرو) و مربی این آزمایشگاه‌ها، کرمانشاه، ایران. ۱۳۷۳-۱۳۷۷.
  10. مربی آموزشی دوره‌های سیستم کنترل و مهندسی فشار قوی برنامه تکنسینی برق آموزشکده فنی غرب، کرمانشاه، ایران. سال ۱۳۷۳-۱۳۷۷.