تجارب تدریس

 • برنامه دوره دکتری مدیریت: روشهای تحقیق کیفی، رفتار سازمانی پیشرفته، نظریه های سازمان و مدیریت (مباحث رفتاری)
 • دوره کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ ای: رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، مدیریت منابع انسانی، روش‌های تحقیق، رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته.
 • دوره کار‌شناسی ارشد‌ ام اس سی: رفتار سازمانی.
 • دوره دکتری روان‌شناسی (دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران): روشهای تحقیق کمی پیشرفته.
 • درس مدیریت منابع انسانی. همکاری با دانشگاه آلتو (به زبان انگلیسی). آذر ۱۳۹۷.
 • دوره دکتری مدیریت رفتار سازمانی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران): رفتار سازمانی بین المللی.
 • سخنران مدعو در درس انگیزش در یادگیری و تدریس، دانشگاه نیو ساوث ولز، سیدنی، سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳.
 • دستیار آموزشی، در درس انگیزش در یادگیری و تدریس، دانشگاه نیو ساوث ولز، سیدنی، سال ۱۳۸۳.
 • مربی کارگاههای آموزشی «برنامه ریزی آموزشی کارکنان در سازمان‌ها»، سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، ۱۳۸۰.
 • نصب آزمایشگاه‌های «مهندسی فشار قوی» و «سیستم کنترل صنعتی» در آموزشکده فنی غرب (وابسته به وزارت نیرو) و مربی این آزمایشگاه‌ها، کرمانشاه، ایران. ۱۳۷۳-۱۳۷۷.
 • مربی آموزشی دوره‌های سیستم کنترل و مهندسی فشار قوی برنامه تکنسینی برق آموزشکده فنی غرب، کرمانشاه، ایران. سال ۱۳۷۳-۱۳۷۷.