استاد راهنما رساله‌ها

تحقیقات جاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

 • خانم نغمه السادات کرباسی، دانشجوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: کاربرد رهبری اصیل و نظریه خودتعیین گری در تصمیم گیری اخلاقی.
 • آقای آرش کمالی، دانشجوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: ابعاد انگیزشی در پذیرش تکنولوژی از زاویه نظریه خودتعیین گری (راهنمایی مشترک با آقای دکتر محمد رضا آراستی)
 • خانم فاطمه نیلی، دانشجوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: رهبری اصیل و نوآوری تیمی (راهنمایی مشترک با آقای دکتر محمد رضا آراستی)

موارد پايان يافته:

 •  انگیزه های بازخورجویی و تاثیر آن بر عملکرد از زاویه نظریه خودتعیین گری. آقاي محمد مهدی ربانی. رساله دکتری. ۱۴۰۱.
 • عوامل موثر بر برداشت از اصالت در زمان استفاده از تاکتیک های نفوذ. آقای سینا سعیدی. دانشجوی MBA. ۱۴۰۱.
 • رابطه بین برداشت از اصالت حضور مدیران ارشد در شبکه های اجتماعی و برندکارفرمایی شرکت آنها. آقای عرفان بیات. دانشجوی MBA. ۱۴۰۰.
 • بهزیستی روانشناختی کارشناسان سازمان های دانش بنیان در دوره دورکاری در شرایط بحران کرونا. خانم مانا ساکی، دانشجوی MBA. ۱۴۰۰
 • بررسی نقش حالات نوظهور در فرایند های تیمی در تعاملات هیئت مدیره. آقای مهران بهمنی. دانشجوی MBA.
 • شناسایی ابعاد آمادگی تغییر در یک تغییر استراتژیک؛ مطالعه موردی برنامه ریزی و بودجه در دانشگاه صنعتی شریف. آقای محمد حسن مازاراتابکی. کارشناسی ارشد MBA. ۱۳۹۸ (با همکاری جناب آقای دکتر محمدرضا آراستی).
 • نقش رهبری اصیل در تغییرات سازمانی پیچیده از طریق مکانیرم های قابل تبیین توسط نظریه خود تعیین گری. خانم زهرا ذکیانی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، ۱۳۹۸.
 • کاربرد نظریه خودتعیین گری در تبیین دلایل انگیزشی استفاده از تفویض اختیار. آقای فرید رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA. ۱۳۹۸. 
 • بررسی کاربرد استراتژی های رهبری خود در به کارگیری روش ایفای نقش در آموزش مصاحبه استخدامی. آقای محمد احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA. ۱۳۹۷.
 • بررسی رابطه بین پروفایل تعهد سازمانی و پروفایل انگیزشی با استفاده از نظریه خودتعیین گری. خانم سمیرا صریرایی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA. ۱۳۹۷.
 • نقش روسای هیئت مدیره‌های شرکت‌های تابعه یک بنگاه بزرگ در تقویت رهبری اشتراکی هیئت مدیره‌های شرکت های اقماری. آقاي مهدی کاظمی. رساله دکتری. ۱۳۹۷.
 • نقش رهبری اصیل و رهبری تحولی در پیش بینی رفتارهای بازخورجویی (راهنمایی مشترک با خانم دکتر سارا بانکی). آقای محسن فدایی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA.
 • شناسایی موانع مربی‌گری در یک شرکت دانش بنیان، خانم گلنوش شریفان، پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA، ١٣٩٣.
 • شناسایی رفتارهای پیروی فعال در مواجهه با رهبری دستوری، آقاي حامد قهرمانی، پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ MBA، (استاد راهنماي هـمكار: سركار خانم دكتر بانكي)، ١٣٩٢.
 • رابطه بین اعتماد بین فردی مدير و كاركنان و اثربخشی ارزیابی عملکرد، آقاي مهدی ربانی، پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌، ١٣٩٢.
 • رابطه بین تفکر سیستمی و خودشیفتگی، آقاي مهدی هاشمیان، پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنمای همکار: جناب آقای دکتر علینقی مشایخی).
 • رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی در یک شرکت دانش بنیان، آقاي امین دهداریان، پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ای، ۱۳۹۱.
 • عوامل موثر بر اثربخشی رهبری مشارکتی در دانشگاه‌ها در فرایند تاسیس گرایش های تحصیلی جدید، آقاي مهدی صمیمی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌، ۱۳۹۱.
 • رابطه بین کمال گرایی و گرایش به رهبری اشتراکی، خانم هما کوهی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ای، ۱۳۹۱.
 • شناسایی چالشهای اخلاقی مدیران منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور و عوامل ایجاد کننده آن‌ها. آقاي طه شوکاتیان. پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ای، ۱۳۹۱.
 • بررسی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری در مورد انجام برنامه ریزی استراتژیک در تیم مدیران ارشد؛ مطالعه موردی سه شرکت ایرانی. (استاد راهنما همکار: دکتر محمد رضا آراستی). آقاي مصطفی رادمرد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد. ۱۳۹۰.
 • روابط بین استراتژی‌های رهبری بر خود، باور خود کارآمدی و گرایش به رهبری توزیع شده، آقاي الیاس کرباسفروشان. پایان نامه کار‌شناسی ارشد ۱۳۹۰.
 • شناسایی استراتژی‌های رهبری بر خود بانوان کارآفرین بر‌تر ایرانی. خانم مینو میر حسینی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۹.
 • شناسایی جهت گیری‌های شغلی دانشجویان MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عوامل موثر بر آن. آقاي ایمان شریفی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸.
 • شناسایی موانع اجرا موفق استراتژی: مطالعه موردی طرح صنعت محور شدن در شرکتهای پناه گروه شرکتهای همکاران سیستم. (استاد راهنمای همکار: دکتر محمد رضا آراستی)، آقاي سعید شکری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸.
 • کاربرد الگوهای تصمیم گیری عقلایی محور در توضیح شکل گیری جهت گیری‌های شغلی مهندسان نرم افزار. آقاي سعید شجاعی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸.
 • توسعه مدل شایستگی کار‌شناسان پشتیبانی در شرکتهای پناه گروه همکاران سیستم با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن. خانم نسرین باقری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸.
 • بررسی میزان کاربرد نظریه آشکار ساز ترک خدمت داوطلبانه در تبیین ترک خدمت کار کنان دانش محور در چند شرکت نرم افزاری در ایران. آقاي حسین راهداری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸.
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارضی کارکنانشان در تعارضات بین آن‌ها در شرکتهای کوچک و متوسط. خانم آفرین پیر‌زاده. دانشگاه کیش. مرداد ۱۳۸۸.
 • بررسی رابطه بین مراجع درونی شغلی و جهت گیریهای شغلی در مهندسی نرم افزار. آقاي زروان شهرزاد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. خرداد ۱۳۸۸.
 • شناسایی روشهای آماده سازی سازمان‌های پروژه محور برای تاسیس دفتر مدیریت پروژه درآن‌ها (استاد راهنما همکار: دکتر علینقی مشایخی). آقاي میر حسین طباطبایی لطفی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. خرداد ۱۳۸۸.
 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان پروژه دماوند در شرکت مپنا دو (استاد راهنما همکار: آقای دکتر سپهری). آقاي حسین کریمی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷.
 • بررسی رابطه بین استراتژی‌های رهبری بر خود و باور خود کارامدی برای کارآفرینی. آقاي اشکان بنکدار. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷.
 • شناسایی ساز و کار‌های مدیریتی موثر بر فرهنگ سازمانی شرکت‌ها در گروه همکاران سیستم و تحلیل اثر گذاری این ساز وکار‌ها (استاد راهنما همکار: دکتر علینقی مشایخی). آقاي حمید فروغی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد، MBA. ۱۳۸۷. 
 • بررسی عوامل موثر بر اثربخشی پیاده سازی سیستم جانشین پروری در یک شرکت پروژه محور ایرانی؛ با تاکید بر رهبری تغییر. آقاي مهدی حسین‌نژاد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷.
 • بررسی امکان پذیری پیاده سازی و طراحی کلی سیستم جانشین پروری در شرکت فناوری موج. خانم نغمه کرباسی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷.
 • ارائه مدلی جهت اندازه گیری شاخص رضایتمندی مشتریان با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری (استاد راهنما همکار: دکتر مهدی شیخ‌زاده). آقاي بابک حیاتی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد، MBA. خرداد ۱۳۸۷. 
 • ررسی جهت گیری‌های شغلی مهندسان نرم افزار در گروهی از شرکت‌های ایرانی. خانم شورا متعبد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۶.
 • مطالعه کیفی برای شناسایی راهبردهای «آموزش و توسعه» و «جبران خدمت» اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف برای پشتیبانی طرح هسته‌های پژوهشی در این دانشگاه. (استاد راهنما همکار: دکتر محمد رضا آراستی). خانم الهام هدایتی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۶.
 • شناسایی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی موثر بر رشد، در دوره‌های مختلف زندگی سازمانی (با رویکرد دینامیکهای سیستمی)، (استاد راهنما همکار: دکتر علینقی مشایخی). آقاي بابک شاه منصوری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۶.